Tjänster

Behöver du sakkunnig och opartisk hjälp vid värderingen av värdefull egendom och konst?

Jag betjänar privatkunder, företag och samfund i bl.a. följande situationer:

Bouppteckningsvärderingar
De flesta av oss blir i något skede av sitt liv tvungna att möta situationer där man styr sina krafter hellre på annat än sådana frågor som man kan låta en pålitlig expert ha hand om. Jag hjälper i bl.a. olika situationer som gäller skifte, värdering och dokumentering av bohag. Då du är osäker på värdet av dina föremål ger jag en opartisk värdering.

Försäkringsvärderingar och -intyg
Jag ger, eller låter någon av mina samarbetspartners ge, ett intyg på ett separat värdeföremål för en försäkring. För föremål som inte ingår i ett normalt bohag bör man ofta ge försäkringsbolaget ett separat försäkringsintyg.

Avvittrings- och övriga arvsskiftessituationer
I en situation, där det blir svårt för parterna att dela egendomen rättvist är hjälp från en utomstående, pålitlig expert viktig. Parterna kan lita på att värderingen är opartisk och utförd av en sakkunnig person.

Inventarium av samlingar
I många företag, samfund, stiftelser m.fl. har det ofta samlats stora mängder konst och annan värdefull lösegendom. Det lönar sig att uppgöra en överskådlig förteckning som hålls uppdaterad.

Realisering av värdefull egendom
Om det förekommer ett behov av realisering av värdefull egendom, kan jag rekommendera den bästa möjliga försäljningskanalen – och vid behov kan jag ta hand om realiseringen som ett allt i ett-paket. Du får full service via en enda kontakt.

Priser
Timdebitering 80 euro per timme. Till priserna tillkommer moms 24 %.
Betalningstid: enligt överenskommelse 7 – 14 dagar netto.

Resekostnaderna i huvudstadsregionen ingår i våra pris. Utanför huvudstadsregionen debiteras resekostnaderna skilt: 0,44 €/km, möjliga dagstraktament och övriga uppkomna resekostnader.
Separata intyg, fotografering av föremålen och övriga tjänster enligt avtal.

Vi förbehåller rätten att ändra på priserna.