Mari Wilenius

Med passion för konst, kulturhistoria och visualitet

Jag blev klar med studierna vid Helsingfors universitet år 2000 med konsthistoria som huvudämne och såväl museologi som textilkonstens historia vid Konstindustriella högskolan som biämnen. Under studietiden jobbade jag på Helsingfors stadsmuseum, Cygnaei galleri och Designmuseet.

År 2001 började jag som forskare på Päivikki och Sakari Sohlbergs hemmuseum som just då höll på att grundas. I det omfattande och mångsidiga hemmuseiprojektet blev ett helt kulturhems föremål såsom målningar, skulpturer, möbler, textiler, smycken m.fl. synnerligen bekanta.

2004 började jag som intendent/expert på Bukowskis auktionshus med smycken, silver och övriga värdeföremål som mitt ansvarsområde. Jag fördjupade mig ytterligare i smycken och juveler, avlade bl.a. en FGA-grundexamen i gemmologi 2010-11 samt deltog 2013 i Finlands Guldsmedsförbunds klassificeringskurs för diamanter. Jag jobbade på Bukowskis fram till 2016. I början av år 2016 hade jag ett kort arbetspass hos Huutokauppa Helander där jag fick en nyttig inblick i en något annorlunda auktions- och samlaromgivning.

Konst, kulturhistoria, föremål och visuell kultur har i alla sina former utgjort en stor del av mitt liv i såväl jobbet som under fritiden. Speciell tillgivenhet i mig väcker smycken och ädelstenar samt hantverk och historia i anslutning till dem. Därtill utgör naturen och musiken grundpelare och energikällor i mitt liv.

Centralhandelskammarens godkänd GVM-varubesiktningsman: konst, antik, smycken, ädelmetall och av dem tillverkade produkster samt klockor.
https://kauppakamari.fi/sv/varubesiktning/